Részvételi Szabályzat

www.grandcasino.hu

Online Kaszinó Részvételi Szabályzata

Hatályos a Szerencsejáték Felügyelet jóváhagyó határozatával.


Tartalom

 1. Definíciók
 2. Általános
 3. Online szerződés
 4. Tagsági jogosultság
 5. Regisztrációs információk
  1. Általános szabályok
  2. A regisztráció folyamata
  3. Előregisztráció
  4. Nyilvántartásba vétel
  5. A játékos azonosítása
  6. A személyazonosság igazoló ellenőrzése
  7. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alatt álló Játékosok
  8. Speciális esetekben végzett ügyfél-átvilágítás
  9. A regisztráció elutasítása
  10. Adatmódosítás
  11. A kitiltás szabályai
 6. Jogi korlátozások
 7. Korlátozott használat
 8. Kötelezettségszegés
 9. Játékosi egyenleg felfüggesztése, megszüntetése
 10. Megszakított vagy félbehagyott játékok
 11. Valódi pénzes játék
 12. Játékpénzes játék
 13. Pénzügyi műveletek
  1. Befizetések
  2. Befizetési limit táblázat
  3. Kifizetések
  4. Kifizetési limit táblázat
  5. Befizetés-Kifizetés mátrix
  6. Játékosi egyenleg felfüggesztése, megszüntetése
  7. Elszámolás a játékossal
  8. Játékosi egyenleg visszatérítése
  9. A játékosi egyenleg eseményeinek kivonatos adatai
  10. Tranzakciós előzmények
  11. Játék előzmények
  12. Bónusz előzmények
 14. Díjak, inaktív profil
 15. Nyereményigazolás
 16. Bónusz politikánk
  1. A Bónuszok nyújtásának általános feltételei
  2. Bónusz és bónusznyeremény
  3. Bónusztípusok
  4. Ajándék bónusz
  5. Befizetéshez kapcsolódó bónuszfajták
  6. Speciális bónuszajánlatok
  7. A bónuszok nyilvántartása
  8. Bónusznyeremények kifizetése
 17. A szervező játékossal szembeni felelősségének kérdései
 18. Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó intézkedések
 19. Szellemi tulajdon
 20. Kártérítés
 21. Felmondási idő
 22. Titoktartási nyilatkozat
 23. Felelősségteljes szerencsejáték szervezés
  1. Önkizárás
  2. Önkizárás feloldásának megtagadásának szabályai 32
  3. Önkorlátozás
  4. Figyelmeztető jelzések - “valóságemlékeztetés”
  5. Önkizárással és önkorlátozással kapcsolatos nyilvántartás
  6. A sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása
 24. Panasz, észrevétel

1. Definíciók

A www.grandcasino.hu oldal Részvételi Szabályzata („RSZ” vagy „Szabályzat”) alapjául szolgál annak a szerződésnek, mely a CÍVIS GRAND CASINO Kft. („Kaszinó”) mint szervező és a „Felhasználó”, illetve „Játékos” (Kaszinó és Játékos együttesen Felek) között létrejön az online kaszinójáték szolgáltatása, és a szolgáltatás igénybe vétele során.

Jelen Szabályzat a Kaszinó és a Játékos szerződéses jogviszonyát szabályozza, amelynek megfelelően tartalmazza a jogviszony feltételeit és kondícióit.

A számla megnyitásával, a regisztrálással, a bejelentkezéssel, a szolgáltatások használatával, a játékokban való részvétellel, vagy bármilyen nyeremény elfogadásával a Játékos megerősíti, hogy teljes mértékben megértette és elfogadja, hogy:

 • a Szabályzat ránézve kötelező,
 • elolvasta és megértette ezen Szerződési Feltételeket és azokat betartja, továbbá
 • annak összes pontjához tartja magát.

A Kaszinó a Szabályzatot bármikor frissítheti, módosíthatja, szerkesztheti és kiegészítheti. A Kaszinó minden módosításról - azok érvénybe lépése előtt - előre értesíti a Játékost.

 1. Belépés/Bejelentkezés: a regisztrációt követően a Játékos a honlapon, az Online Kaszinójátékba történő bejelentkezéssel veheti igénybe a Kaszinó szolgáltatásait.
 2. Demo játéka weboldalon elérhetővé tett játékok, amelyek játékpénzzel használhatóak, kizárólag próba céljára.
 3. Felhasználói név és Jelszó: a játékos által a regisztráció során megadott és elfogadott felhasználói név és a hozzá tartozó jelszó.
 4. Szerencsejáték Felügyelet vagy Felügyelet: A Felügyelet központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely:
  1. ellátja az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot,
  2. eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási eljárásokban,
  3. a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a betartását; kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás elleni mintaszabályzatot,
  4. ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben,
  5. ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat; kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket,
  6. ellátja a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan feladatkörébe tartozó feladatokat.
 5. Földi kaszinó: A Kaszinó által üzemeltetett, 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. alatt található játékkaszinó
 6. Honlap: a www.grandcasino.hu elérési útvonalon található weboldal, amelyen keresztül a Kaszinó elérhetővé teszi Online Kaszinójáték szolgáltatását.
 7. Online Kaszinójáték: A szabályozásban meghatározott játéktípusok Szjtv. 29/O § (1) alá tartozó auditált játékok, melyet harmadik fél beszállítók biztosítanak a szervező részére, mely lehetővé teszi a játékos számára a játékot az interneten keresztüli kapcsolaton, továbbá a játékot, játékkimenetelt biztosító felületek és eszközök.
 8. Játékosprofil: A Játékos kezelt személyes adatait tartalmazó, ki-befizetési lehetőségét biztosító és nyilvántartó, pénzügyi, játékelőzményeket és profilstátuszt nyilvántartó felület, beleértve a felelős játékszervezés alá tartozó opciókat és nyilvántartásának megjelenítését.
 9. Játékosi egyenleg: a Játékos részére a Játékkal kapcsolatos tétek, nyeremények és egyéb játékügyletek elszámolása és nyilvántartása céljából a Szervező által vezetett egyenleg.
 10. Játék: minden auditált, engedélyezett játék a Kaszinó www.grandcasino.hu internetes oldalán, amelyet a Játékos elérhet.
 11. Kaszinó, Online Kaszinó vagy Szervező: a CÍVIS GRAND CASINO Kft. rövidítése.
 12. Platform: A játékplatform alkotórésze, az online kaszinójáték szolgáltatást lehetővé tevő szoftver. A Játékos számára ez az előregisztrációt, nyilvántartásba vételt, profilinformációt, ki-befizetések lehetőségét biztosító és nyilvántartó, előzményeket és profilstátuszt kommunikáló felület. A játékplatform backoffice része a szervező üzemeltetési feladatát szolgáló felület, mely lehetővé teszi a játékosprofilok, játékosi-egyenlegek valamint játékok felügyeletét, aktiválását és deaktiválását, különböző játék illetve pénzügyi riportok generálását és minden egyéb paraméter beállítását, pénzügyi mozgások kezelését amelyek szervezői hatáskörébe tartoznak.
 13. Regisztrációs űrlap: mezőket tartalmazó, elektronikus űrlap, melynek kitöltése révén a játékos játékosi egyenleget nyithat az oldalon.
 14. Session: a felhasználói profilba való bejelentkezés és a profilból való kilépés, vagy kiléptetés közötti időszak.
 15. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány:személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély.
 16. Szoftver: minden, a www.grandcasino.hu oldalon elérhető program, adatbázis és program alapú szolgáltatás, mely a Játékost hozzásegíti a honlapon az Online Kaszinójátékokban való részvételhez.
 17. Szolgáltatás: minden, de nem kizárólag a felhasználó által a www.grandcasino.hu oldalon elérhető Online Kaszinójáték és egyéb szolgáltatás (pl. ügyfélszolgálat, játékosi egyenleggel kapcsolatos szolgáltatások).
 18. Ügyfél: „Játékos”, „Felhasználó” vagy „Számlatulajdonos” a Kaszinó által nyújtott szolgáltatások és szoftverek használója.
 19. Valódi pénzes játékosok: azok a magyar és külföldi személyek, akik Magyarország területéről (magyar IP címről) veszik igénybe a szolgáltatást, akik betöltötték 18. életévüket, akik valódi pénzes játékokban vesznek részt, valódi pénzt kockáztatnak és a játékban való részvételüket nem korlátozza sem törvény, sem önkizárás, sem a szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) alapján elkészített belső szabályzata.
 20. Elháríthatatlan akadály minden olyan körülményre vagy helyzetre vonatkozik, amely az adott személy szokásos hatókörén kívül esik, és amely az adott fél szerződéses kötelezettsége teljesítésének késését vagy meghiúsulását okozza, és amely magában foglalja a természeti katasztrófákat, állami korlátozást (beleértve adott engedély visszavonását, amennyiben ezen visszavonás nem az érintett fél hibája), háborút, ellenségeskedést, felkelést, népi zavargást, lázadást, terrorista cselekedetet, tüzet, robbanást, árvizet, lopást, szándékos károkozást, sztrájkot, hozzáférés megakadályozását, és/vagy bármely egyéb olyan okot, amely kívül esik az érintett fél hatókörén.
 21. Wagering: minden valódi pénzes tét, amit a játékos játékban kockáztatott.
 22. Weboldal: "Oldal" a Kaszinó által üzemeltetett, interneten elérhető www.grandcasino.hu oldal.

2. Általános

 1. „Játékos” megnevezés azokat a természetes személyeket illeti, akik elfogadják a Kaszinó által itt közölt és leírt feltételeket, és előregisztrálnak vagy kérik Játékosként való nyilvántartásba vételüket a www.grandcasino.hu weboldalon.
 2. A Játékos kijelenti, hogy betöltötte 18. életévét, saját maga nevében játszik és az oldalt csakis rendeltetésszerűen, játék céljából használja, nem sérti meg a Pmt. és a Pmt. szerinti Belső Szabályzat rendelkezéseit.
 3. A Játékos a nyilvántartásba vétel során nyilatkozik, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.
 4. Ha a Játékosnak kérdése lenne a Szabályzattal kapcsolatban, akkor javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kaszinó Ügyfélszolgálatával.
 5. A Játékosnak el kell fogadnia a Szabályzatban meghatározott szabályokat, kockázatokat és felhasználási normákat. Minden, az oldalon hivatkozott egyéb szabály elfogadása a Kaszinó szolgáltatásának igénybe vétele előtt kötelező. A Játékos a Szabályzat elfogadásával aláveti magát azoknak.
 6. A Részvételi és az Adatkezelési Szabályzat elfogadására vonatkozó nyilatkozat attól kezdve hatályos, amikortól a Játékos az előregisztrációs űrlapot kitöltötte és bejelölte az „Elfogadom a Részvételi Szabályzatot”, és az „Elfogadom az Adatkezelési Szabályzatot” ikont. Új Játékos profil nyitása a főoldalon lévő „Regisztráció” gomb, vagy idevezető hivatkozás segítségével lehetséges. Abban az esetben, ha a Játékos meggondolja magát és mégsem kívánja elfogadni a Szabályzatok feltételeit az előregisztrációt követően, azonnal értesítenie kell a Kaszinót írásban. Amíg ez nem történik meg, a Kaszinó az előregisztrációt követő aktivitásokat a Részvételi és Adatkezelési Szabályzat elfogadása alapján kezeli.
 7. Amennyiben a Játékos az előregisztrációt követően befizetést kezdeményez, úgy a Platform átirányítja a honlapon belül arra az oldalra, ahol a Játékos kezdeményezheti a nyilvántartásba vételét.
 8. A jelen Szabályzat a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott engedély alapján, a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült.
 9. Az Online Kaszinójáték igénybe vételéből eredő jogvitáikra a Felek kikötik a magyar jog alkalmazását, és a magyarországi bíróságok joghatóságát.
 10. A Kaszinó kiegészítheti, vagy módosíthatja a jelen Szabályzat feltételeit és rendelkezéseit a weboldalon. Bármilyen módosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt az oldalon a Kaszinó közzétette. Ha bármiféle változás van a Részvételi Szabályzatban, akkor a bejelentkezés után az Online Kaszinó azonnal figyelmezteti erről a Játékost. Amíg a Játékos nem fogadta el az aktuális változtatásokat, addig nem tudja folytatni az aktivitást az oldalon. Ha a Játékos e-mailben vagy chat-en írásban is tudatja a szolgáltatóval, hogy számára elfogadhatatlanok a változtatások, akkor az egyenlegén lévő teljes összeg visszautalásra kerül, és a regisztrációját/játékosszámláját a Kaszinó megszünteti 8 napon belül, melyről külön értesíti a Játékost.
 11. A Kaszinó elérhetősége:
  • CÍVIS GRAND CASINO Korlátolt Felelősségű Társaság
  • 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
  • Cégjegyzékszám: 09 09 026270
  • Adószám: 24998178-1-09
  • Email: [email protected]
  • Telefonszám: 0620-495-9228

3.Online szerződés

A jelen jogviszony (üzleti kapcsolat) a Kaszinó és a Játékos között - az ügyfél átvilágítását követően - jön létre és vonatkozik minden, a Kaszinó oldalain található szolgáltatásra, elektronikus, illetve szoftver tartalmára, használatára.

A Kaszinó fenntartja a jogot, hogy feltételeket szabjon a Játékosnak (pl. minimálisan lejátszott játék körök, pénzügyi tranzakciók ellenőrzése stb.), illetve, hogy bármikor változtasson a szolgáltatások feltételein.


4. Tagsági jogosultság

 1. A Játékok minden olyan valós belföldi és külföldi személy számára elérhetőek, akik betöltötték a 18. életévüket és magyarországi IP címről jelentkeznek be a www.grandcasino.hu oldalon a felhasználói profiljukba, illetve a www.grandcasino.hu oldalon Játékosprofilt nyitnak, és részvételüket nem korlátozza törvény, korlátozás vagy önkizárás.
 2. A játékokban való részvétel korhoz és teljes regisztrációhoz, azaz nyilvántartásba vételhez kötött. Szolgáltatásaink nem használhatók 18. életévüket be nem töltött személyek által („Kiskorúak”), ezen személyek nem regisztrálhatnak a weboldalon.
 3. A szolgáltatásokat nem veheti igénybe az a személy sem, aki - a szervező vagy a szerencsejáték fajta figyelembevételével - a játékosvédelmi nyilvántartás adatai szerint korlátozás alatt áll.
 4. A Kaszinó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha nem a rendelkezéseknek eleget téve vesz részt valaki a játékokban, vagy ha felhívásunkat és szabályainkat be nem tartva, kiskorú részére adja át számláját.
 5. A Kaszinó fenntartja a jogot, hogy bármikor saját döntése alapján megtagadja vagy beszüntesse a szolgáltatást bármilyen olyan esetben, amikor felmerül a gyanú arra, hogy az Ügyfél másik játékos nevében játszik, használja az oldalt.

5. Regisztrációs információk

Általános szabályok

 1. Az Online Kaszinójátékot a Játékos csak a saját nevében veheti igénybe.
 2. A regisztráció során minden személyes adatnak egyeznie kell az azonosítás során bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő adatokkal.
 3. A Kaszinó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a felhasználói név, vagy a hozzá tartozó jelszó felhasználásával visszaélést követ el a Játékos. A Játékos felelőssége, hogy ezeket az adatokat biztonságban tartsa. Bármilyen ehhez kapcsolódó kár esetén a Kaszinó nem vállal felelősséget.
 4. A Játékosnak saját magának kell regisztrálnia, más személy által nem regisztrálhat. A Játékos csak egy Játékosprofilt nyithat. Ha egy játékos hiba, vagy elütés miatt mégis kétszer (esetleg többször) is regisztrál, akkor a Kaszinó azonnal felfüggeszti a játékosi egyenlegeket, és kivizsgálja az esetet. Ha a vizsgálat során az derül ki, hogy nem történt semmiféle visszaélés (pl. bónuszokkal való visszaélés), akkor az egyik számlája bezárásra kerül, és a másikon folytathatja a játékot. Ha a vizsgálat során az derül ki, hogy ez egy szándékos visszaélés, csalás, akkor az összes számlája bezárásra kerül, és a Kaszinó kitiltja a Játékost.
 5. A Kaszinó bizalmasan kezeli a játékosok személyes adatait.
 6. Szigorúan tilos a felhasználói fiókok váltása vagy vásárlása, illetve eladása.
 7. A Játékos nem fizethet be harmadik személy rendelkezése alatt álló eszközökről (bankkártya, bankszámla, egyéb pénzügyi szolgáltatások). Az ilyen tranzakciókat a Kaszinó visszautasítja.
 8. Más célból való befizetés, mint a játékban való részvétel (pl. pénzmosás, pénztárolás) szigorúan tilos. A Kaszinó pénzmosási tevékenységet megelőző szabályzatának rendelkezései alapján, a pénzmosási tevékenységre utaló körülmények esetén, minden esetben értesíti az illetékes hatóságokat.
 9. A Játékos kijelenti, hogy nem szenved kóros szerencsejáték szenvedélyben.
 10. A regisztráció és a Játékosprofil létrehozása ingyenes.
 11. A játékplatformon való regisztráció elérhető minden olyan természetes személy számára, aki megfelel a szervező által a Részvételi Szabályzatban felállított követelményeknek.
 12. A regisztráció és játék elérése a törvényi szabályozás értelmében kizárólag magyarországi IP-címről lehetséges.

A regisztráció folyamata

A regisztrációs folyamat kétlépcsős, az előregisztrációból, és a nyilvántartásba vételből áll. A Platform nem engedélyezi a befizetést, a valódi pénzes játék megkezdését vagy kifizetést egészen addig, amíg a Játéktervben leírt módon nem vette nyilvántartásba a Játékost.

 • Előregisztráció

  Az előregisztráció során a Játékos a következő adatokat köteles megadni:

  • email címe
  • egyedi felhasználóneve
  • választott jelszava

  A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, amely legalább egy nagybetűt, egy kisbetűt, és egy számot kell tartalmaznia. Amennyiben a kiválasztott felhasználónév már foglalt, a Platform figyelmezteti a Játékost, hogy válasszon új felhasználónevet, ellenkező esetben nem tudja folytatni a regisztrációs folyamatot. A felhasználónév kizárólag ékezet nélküli kisbetűkből és számokból állhat. Egy Játékosnak a Szervezőnél kizárólag egy felhasználóneve és jelszava lehet. A felhasználónevet az üzleti kapcsolat megszűnését követő újabb üzleti kapcsolat létesítésekor sem lehet módosítani.
  A Tovább gomb megnyomásával az előregisztráció folytatódik, ahol a Játékos a következő adatait kell megadnia:

  • családi és utóneve
  • neme
  • születési ideje
  • állampolgársága

  Az Online Kaszinójátékban 18 éven aluliak nem vehetnek részt, melynek megfelelően az előregisztráció során a Játékos nem tud olyan születési dátumot kiválasztani, amely alapján az előregisztráció napján nem töltötte be a 18. életévét.

  Az előregisztráció folytatása a „Regisztráció” gomb megnyomásával történik. A „Regisztráció” gomb megnyomásával a Játékos hozzájárul az előregisztráció során bekért adatok Szervező általi kezeléséhez (a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás a regisztráció következő fázisában, a játékos nyilvántartásba vételekor történik), valamint nyilatkozik, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Szervező Adatkezelési és Részvételi Szabályzatát. Ezen nyilatkozatokra a Platform az előregisztrációs felületen figyelmezteti, amely felületen linken elérhető az Adatkezelési Szabályzat és a Részvételi Szabályzat.

  Amennyiben a Játékos a fentiek alapján megnyomta a „Regisztráció” gombot, a Platform rögzíti a Játékos által megadott adatokat, és a megadott email címre küld egy megerősítő üzenetet a Játékosnak, mellyel lezárul az előregisztráció, és a Játékos jogosulttá válik a Játékokat ún. játékpénzes módban kipróbálni, továbbá lehetősége nyílik megtekinteni a honlapon a profiljához tartozó funkciókat, megismerheti a honlap felépítését és felkínált lehetőségeket.

  Az előregisztráció sikeres befejezésével a Játékos nem szerez jogosultságot befizetésre, azaz a Játékok tét ellenében történő felhasználására, így a Szervező fenti bekezdés szerinti szolgáltatása nem minősül az Szjtv. szerinti szerencsejáték-szervezésnek.

  Nyilvántartásba vétel

  Amennyiben a Játékos az előregisztrációt követően befizetést kezdeményez, úgy a Platform átirányítja a honlapon belül a nyilvántartásba vételt kezdeményező oldalra, ahol a Játékos kezdeményezheti a nyilvántartásba vételét.

  A nyilvántartásba vételi eljárás során a Szervező elvégzi az ügyfél-átvilágítást, azaz azonosítja a Játékost, majd elvégzi a személyazonosság igazoló ellenőrzését.

  A játékos azonosítása

  Nyilvántartásba vétel kezdeményezése esetén a Szervező a Pmt. 3.§ és 7.§ (2) bekezdéseiben , valamint az Szjtv. 29/H. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően visszakereshető módon, az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése, valamint a játékosvédelem biztosítása érdekében rögzíti a Játékos alábbi adatait.

  • családi és utónevét,
  • születési családi és utónevét,
  • állampolgárságát,
  • születési helyét, idejét,
  • anyja születési nevét,
  • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
  • azonosító okmányának típusát, számát, valamint annak lejárati idejét;

  A Játékos a fenti adatok közül köteles megadni azokat az adatokat, amelyeket nem adott meg az előregisztráció során (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, azonosító okmányának típusát, számát és annak lejárati idejét).

  Amennyiben a Játékos a Szervező által üzemeltetett (4026 Debrecen Péterfia utca 18. szám alatt található) játékkaszinó (továbbiakban földi kaszinó) által kiállított belépőkártyáját (továbbiakban belépőkáryta) kívánja a nyilvántartásba vételhez felhasználni, úgy lehetősége van megadni a belépőkártya számát, majd a „Tovább” gomb megnyomását követően a Platform összehasonlítja a Játékos előregisztrációja során megadott adatokat a földi kaszinóból (egyedi informatikai alkalmazás segítségével) lehívott adatokkal, amely egyezés esetén kilistázza a Játékosnak a földi kaszinó nyilvántartásában szereplő, a nyilvántartásba vételhez szükséges személyes adatait.

  Amennyiben az adatok pontatlanok, úgy a Játékos abban az esetben folytathatja a nyilvántartásba vételi eljárást, ha felveszi a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával és feltölti a helyes adatokat tartalmazó személyi azonosságot igazoló okiratait.

  Amennyiben az adatok helyesek, úgy a „Az adatok helyesek” gomb megnyomásával a Platform folytatja a nyilvántartásba vételt. A sikeres nyilvántartásba vétel a Játékos email útján való értesítésével zárul.

  Amennyiben a Játékos nem a belépőkártyája igénybe vételével kéri a nyilvántartásba vételét, a Játékosnak fentieken kívül külön fájlban kell feltöltenie az alábbi okmányokról készült digitális másolatot:

  Magyar állampolgár esetén:

  • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványát

  Külföldi állampolgár esetén:

  • úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít,
  • tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát

  A Szervező a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a fent meghatározott adatokat tartalmazó, a fentiek szerint bemutatott, Játékos által rendelkezésre bocsátott digitalizált okiratokat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából - elmenti. A fent hivatkozott adatok visszakereshető módon való rögzítésének a Szervező akként tesz eleget, hogy a Játékos által rendelkezésre bocsátott digitalizált másolatot az informatikai rendszeren tárolja, az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig.

  A fenti adatok megadásán kívül a Játékos nyilatkozik, hogy a nyilvántartásba vételhez az adatokat saját nevében szolgáltatja, az Online Kaszinójátékban kizárólag saját nevében, saját pénzeszközzel kíván részt venni, valamint hogy elolvasta és elfogadja a Szervező Adatkezelési Szabályzatát és Részvételi Szabályzatát, a nyilvántartásba vétel és az előregisztráció során megadott adatai kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ezen nyilatkozatokra a Platform a nyilvántartásba vételi felületen figyelmezteti, továbbá ugyanezen felületen egy linken elérhető az Adatkezelési Szabályzat, a Részvételi Szabályzat és a kiemelt közszereplőkről szóló leírás.

  A „Nyilvántartásba vétel ” gomb megnyomását követően a Szervező a 5.4.2 pont szerint elvégzi a személyazonosság igazoló ellenőrzését.

  A személyazonosság igazoló ellenőrzése

  A Játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzése akként történik, hogy Játékos választásának függvényében a Szervező összehasonlítja a Játékos által megadott adatokat a Játékos által feltöltött személyi azonosságot igazoló dokumentumon és a lakcímkártya / tartózkodásra jogosító okmányon szereplő adatokkal, vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival.

  Kisebb jelentőségű eltérések esetén (például az ékezet nem egyezik, titulusát nem adta meg, szóköz kimaradt), a Szervező kijavítja a Platformon megadott adatokat a személyi azonosságot igazoló dokumentumban található adatra, és értesíti a játékost, aki a következő bejelentkezésével elfogadja a módosítást. Ha ez valamilyen oknál fogva nem elfogadható számára, akkor a Játékosnak lehetősége van 5 napon belül panaszt tenni a Szervezőnél. Kisebb jelentőségű eltérést jelent például:

  • -hiányzó ékezet, szóköz
  • -az iratok és a megadott adatok alapján történő javítás, amely egyértelművé teszi hogy elírásról van szó pl. qwerty billentyűzet szomszédos betűje került lenyomásra pl:Budaoest, Debrecwn

  Minden fent nem hivatkozott eltérés esetén a Szervező emailben tájékoztatja a Játékost, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával az eltérés tisztázása érdekében. Amennyiben az eltérés tisztázásra került, a Szervező kijavítja a Platformon megadott adatokat a személyi azonosságot igazoló dokumentumban található adatra, és értesíti a játékost, aki a következő bejelentkezésével elfogadja a módosítást. Ha ez valamilyen oknál fogva nem elfogadható számára, akkor a játékosnak lehetősége van 5 napon belül panaszt tenni a Szervezőnél.

  A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatainak összevetésével való ellenőrzés elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő adatszolgáltatás útján valósul meg, amely során csak a személyi igazolvány és a lakcímkártya / tartózkodásra jogosító okmány adatainak megadására van lehetősége. Ha az ellenőrzés eredménye az egyezőséget nem támasztja alá, vagy a személy a nyilvántartásban nem szerepel, a szervező az ügyfél-azonosítást a Játékos által feltöltött személyazonosságot igazoló dokumentum és az általa megadott adatok összehasonlításával végzi el.

  A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Szervező ellenőrzi a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat érvényességét is. Amennyiben az lejárt, a Szervező megtagadja a nyilvántartásba vételt az adott személyi azonosságot igazoló okirat alapján, azonban más érvényes hivatalos személyi azonosságot igazoló okirattal a Játékos kérheti nyilvántartásba vételét.

  A Szervező a Játékos nyilvántartásba vétele előtt a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésének megfelelően ellenőrzi, hogy a Játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján - a szervező vagy a szerencsejáték fajta figyelembevételével - korlátozás alatt áll-e.

  A személyazonosság igazoló ellenőrzését követően a Játékos részére a Szolgáltató kiküld egy emailt, amely egy egyedi hivatkozást tartalmaz. A Szolgáltató Játékost abban az esetben veszi nyilvántartásba, ha a Játékos a hivatkozásra rákattintott (megerősítés). A hivatkozásra való kattintás esetén a Szolgáltató rendszere ellenőrzi a hivatkozást, és a Honlap bejelentkezési felületére irányítja a Játékost.

  Amennyiben a Játékos által feltöltött adatok, a feltöltött személyi azonosságot igazoló dokumentumok és a lakcímkártya / tartózkodásra jogosító okmányok és/vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás lekérdezés eredménye egyezést mutat, és a Játékos a fentiek szerint az egyedi hivatkozásra rákattintott, és a Játékos nem szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban, úgy a Szervező nyilvántartásba veszi a Játékost, és az Szjtv. 29/H. §-ában meghatározott adatok mellett a nyilvántartásban rögzíti:

  1. a játékos elektronikus levelezési címét,
  2. a játékos egyedi és nem módosítható felhasználónevét,
  3. az önkizárás tényét és időszakát,
  4. az önkorlátozó intézkedés tárgyát és időtartamát,
  5. a szervező által a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további adatokat,
  6. kitiltás esetén a Szervező rögzíti ennek tényét, indokát, időpontját és előreláthatóidőtartamát.

  A folyamat sikeres befejezése a Játékos nyilvántartásba vételét jelenti, melyről a játékos értesítést kap e-mailben.

  Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alatt álló Játékosok

  A Szervező folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő Uniós jogi aktusok, illetve ENSZ BT határozatok kiadását és későbbi módosításait. A Szervező az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben foglaltaknak megfelelően minden nyilvántartásba vétel kezdeményezésnél és belépésnél ellenőrzi, hogy a Játékos szerepel-e valamelyik szankciós listán, azaz alanya-e pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésnek.

  Speciális esetekben végzett ügyfél-átvilágítás

  Szervező speciális esetekben végzett ügyfél-átvilágítást végez az alábbi speciális esetekben:

  1. A Játékos átvilágítása kizárólag a Szervező által üzemeltetett (4026 Debrecen Péterfia utca 18. szám alatt található) játékkaszinóban történő személyes megjelenéssel történhet

  • A játékos egy magas kockázatot jelentő joghatóság alá tartozó helyről származik (állampolgár) vagy ott lakóhellyel rendelkezik a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) besorolása alapján;
  • Külföldi bankszámlára történő nagyösszegű kifizetés igénylésekor ami meghaladja a 1.500.000,- Ft összeget.
  • Ha az ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével, kapcsolatban kétség merül fel (Az ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével, illetve a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban felmerült kétség alapjául szolgáló adat, tény különösen, ha a megadott adat életszerűtlen (vélhetően irreális születési év, név, lakcím, állampolgárság)).

  Kiemelt közszereplő státusz ellenőrzése

  Amennyiben a játékos úgy nyilatkozik nyilvántartásba véltel során, hogy Kiemelt közszereplőnek minősül, a rendszer értesíti ennek tényéről a Szervező ügyfélszolgálatát és a közszereplői nyilatkozat kiküldésére sor kerül e-mailben. A játékos ebben nyilatkozik arról, hogy mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek, továbbá pénzeszközeinek forrásáról. Visszaküldést követően a játékban akkor vehet részt, ha azt a Szervező ügyvezetője részére írásban engedélyezte.

  A regisztráció elutasítása

  Ha a Szervező nem tudja végrehajtani a Pmt. -ben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül történő művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.

  Adatmódosítás

  A Játékos a nyilvántartásba vett adatok változásáról a vonatkozó alátámasztó dokumentumok feltöltése mellett köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül tájékoztatni a Szervezőt, valamint kérheti az elírás és más hasonló hiba javítását a szervezőtől.

  A Szervező az adatváltozást és az elírást, vagy más hasonló hiba javítását haladéktalanul, de legfeljebb az adat rendelkezésre állásától számított 24 órán belül átvezeti a nyilvántartásán.

  A Játékos a nyilvántartásba vétel során megadott adatai közül a Szervező közreműködése nélkül kizárólag a jelszavát és telefonszámát változtathatja meg.

  A Platform lehetőséget ad a jelszó megváltoztatására a Játékosok számára. Ha a Játékos elfelejtette a jelszavát, akkor a Platform biztonságos módon újra azonosítja a játékost és törli a régi jelszavát. A funkció az “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva érhető el a megfelelő oldalon, ezt követően e-mailben kézbesítésre kerülnek instrukciók a régi jelszó törlésével és az új megadásával kapcsolatban. Ha a folyamat sikeresen befejeződött, a játékosnak lehetősége nyílik a felhasználónevével és új jelszavával bejelentkeznie a számlájára.

  Abban az esetben, amikor a Játékos valamely személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának érvényességi ideje lejár, e-mail üzenetben értesítést kap ennek tényéről, és a Szervező felkéri az érvényben lévő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának rendszerbe történő feltöltésére. Ellenkező esetben a játékos számlája felfüggesztésre kerül és nem lesz lehetősége kifizetést kezdeményeznie a személyes adatok frissítésének és Szervező által elvégzett ellenőrzésének időpontjáig.

  A kitiltás szabályai

  Súlyos szerződésszegés esetén a Szervező a Játékos részére eseti jelleggel, vagy határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra megtagadhatja a Játékos profilba való bejelentkezést.

  A kitiltás tényéről, időpontjáról és indokáról 8 munkanapon belül e-mail üzenetben értesíti a Játékost, majd a Szervező a kitiltott Játékossal a 9. pontban foglaltak szerint elszámol.

  Kitiltás esetén a Szervező rögzíti ennek tényét, indokát, időpontját és előrelátott időtartamát.

  • regisztráció és adatmódosítás során észlelt visszaélések
  • Játékos profil használatának átengedése más személy számára
  • bónusz és promóciós ajánlatokkal való mindennemű visszaélés
  • kétes eredetű pénzösszegek elhelyezése a játékosi egyenlegen
  • szoftveres és hardveres segédeszközök használata melyek az adott játék kijátszására azaz kimenetelét befolyásoló tevékenységre lettek tervezve
  • ügyfélszolgálattal való kapcsolattartása során méltatlanul viselkedik, gyalázkodik, sérteget.

  A Szervező kitiltásra okot adó körülménynek tekinti különösen az alábbi eseteket:

  A Szervező fenntartja magának a jogot annak megállapítására, hogy a Játékos jogosult-e a szerződésszegéssel szerzett összeg megtartására.

  A Szervező a kitiltott Játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére, vagy panasz, kérelem hiányában saját kezdeményezésére a kitiltást annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról, és a visszavonás kezdő időpontjáról a Szervező a Játékost email üzenetben értesíti.

  A szervező a kitiltásokról nyilvántartást vezet, és a kitiltással kapcsolatban keletkezett adatokat (kitiltás kezdete, kitiltott játékos adatai, kitiltás vége) a kitiltásról szóló írásbeli nyilatkozat kiállítása napjától számított 6 évig köteles megőrizni.


  6.Jogi korlátozások

  1. A Játékos kizárólagos döntése a szerencsejátékban való részvétel.
  2. A Játékos nem kezelheti pénzügyi szolgáltatóként a Kaszinót. A Kaszinó a ki- és befizetés költségeit átháríthatja a játékosra. A felmerülő költségekről még a tranzakció megkezdése előtt tájékoztatja a Játékost.

  7.Korlátozott használat

  1. A Játékos a Játékos státusz Kaszinó általi biztosításával nem kizárólagos, nem transzferálható jogot szerez arra, hogy a Játékot a jelen szabályzatban foglaltakkal összhangban használja.
  2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldalon kínált Online Kaszinójátékok csak szórakoztatási célt szolgálnak. A Játékos nem köteles igénybe venni azokat, és részvétele kizárólag a saját döntése, választása és kockázata. A Szolgáltatásokra és a weboldalakra a Játékos által történő bármilyen nem szórakozási célú bejelentkezés, hozzáférés, felhasználás vagy újrahasznosítás tilos.
  3. A weboldalon található tartalmak (képi, hangi vagy egyéb anyagok) szerzői jogi védelem alatt állnak, a Játékos azokat nem használhatja fel saját, illetve üzleti célra sem a Kaszinó írásos hozzájárulása nélkül.
  4. A Játékos kijelenti, hogy az Online Kaszinójáték igénybe vétele során nem használ szoftveres és hardveres segédeszközöket, melyek az adott játék kijátszására, azaz a játék kimenetelét befolyásoló aktivitásokra lettek tervezve.
  5. Azonnali kitiltást von maga után, ha bebizonyosodik, hogy a Játékos megpróbálta befolyásolni a játék menetét, nem tartotta be a szerződésben foglalt összes pontot, vagy minden egyéb esetben, amikor csalás gyanúja merül fel a játékossal szemben.

  8. Kötelezettségszegés

  1. A Játékos kötelezettségszegést követ el különösen, ha:
   • szándékosan helytelen információkat ad meg;
   • bármilyen formában és eszköz által manipulálni próbálja a játékot és annak nyerési esélyeit;
   • szándékosan befolyásolja a játék helyes működését, megzavarja az oldalon található szoftverek optimális játékmenetét;
   • több Játékosprofilt hoz létre, akár a saját, akár más nevében;
   • megsérti a Részvételi Szabályzat bármelyik pontját.
  2. A Játékos kijelenti, hogy nem próbálja meg lemásolni vagy dekódolni a Kaszinó honlapján található szoftvereket, és nem hoz létre olyan programokat, melyek a szoftverek befolyásolását eredményezhetik.
  3. Szigorúan tilos bármilyen szoftver használata, melyek befolyásolhatják a játék működését, vagy melyek segítséget nyújtanak a játékosnak bizonyos megszabott tétrakási követelmények teljesítésében. Abban az esetben, ha a Kaszinó illegalitást gyanít vagy vél felfedezni, azonnal felfüggeszti a számláját.
  4. Kötelezettségszegés esetén a Kaszinó azonnal befagyaszt minden aktivitást a játékos számláján és egyoldalú nyilatkozattal történő felmondás útján, felmondja a Játékossal kötött szerződést. Erről nem köteles előzetesen értesíteni a Játékost és a számlán lévő összeget mindaddig felfüggeszti, amíg nem sikerül tisztázni a kialakult helyzetet.
  5. Törvényellenes kihasználni és a szándékolt móddal ellentétes módon felhasználni a weboldalon vagy bármely Szoftverben és/vagy Szolgáltatásban lévő hibát vagy nem befejezett funkciót. Amennyiben a Játékos ilyen hibát vagy nem befejezett funkciót talál:
   • semmilyen módon nem élhet vissza az információval;
   • a hibát vagy nem befejezett funkciót teljes mértékben titkosan kezeli;
   • ilyen hiba vagy nem befejezett funkció észlelése esetén értesíteni a Kaszinót az [email protected] címre küldött e-maillel.

  9. Játékosi egyenleg felfüggesztése, megszüntetése

  Ha a Szervező a nyilvántartásba vételt követően tárja fel, hogy a nyilvántartás adattartalma azért szabálytalan, mert

  • a Játékos sérülékeny személynek minősül a nyilvántartásba vételkor,
  • a Játékos fiktív vagy halott személy,
  • ugyanazon Játékos többször szerepel a nyilvántartásban,
  • a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkör nem került rögzítésre, vagy
  • egyéb visszaélés gyanúja merül fel,

  a Játékosi egyenleget haladéktalanul felfüggeszti.

  A Szervező a játékosi egyenleget annak szabályos vezetését súlyosan veszélyeztető körülmény felmerülése esetén is haladéktalanul felfüggeszti.

  A Szervező felfüggesztheti a játékosi egyenleget a Részvételi Szabályzatban meghatározott esetekben is.
  A felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot.

  A felfüggesztés ideje alatt a játékosi egyenlegen a Játékos kérelmére pénzmozgás nem hajtható végre, és a Játékos nem tud bejelentkezni a Játékos profiljába sem.

  A játékosi egyenleg felfüggesztése, vagy a felfüggesztés megszüntetése esetén a Szervező e-mail üzenetben értesíti a Játékost annak tényéről, időpontjáról és okáról.

  Többszörös nyilvántartásba vétel esetén a játékosi egyenleg végleges lezárására, elszámolására és a Játékos játékból való kizárására irányuló intézkedéseket valamennyi érintett Játékosra és játékosi egyenlegre alkalmazza a Szervező, biztosítva, hogy egy Játékoshoz csak egy játékosi egyenleg tartozzon. A Szervező ezekről a kizárásokról statisztikai nyilvántartást vezet, melyhez a Szerencsejáték Felügyelet részére távoli hozzáférést biztosít. A statisztikai nyilvántartás a kizárás okát és időpontját tartalmazza.

  A Szervező a Játékosi egyenleget megszünteti abban az esetben, ha a felfüggesztés hatálya alatt a hiba nem volt orvosolható.

  A Szervező a Játékosi egyenleget megszünteti az online kaszinójátékban való részvétel tárgyában létrejött szerződés megszüntetése esetén.

  Ha a Játékosnak a Honlapra történő utolsó bejelentkezése óta eltelt két év és a játékos nem áll önkizárás hatálya alatt, a Szervező a játékos előzetes, elektronikus levélben közölt értesítésével és tiltakozásának elmaradása esetén játékost a játékban való további részvételből kizárhatja. A Szervező 10 napos határidőt biztosít a játékosnak a nyiltkozattételre.

  Kizárás esetén a Szervező a Játékosi egyenleget megszünteti, a játékossal elszámol és megszünteti a játékos nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét, valamint a Szervező az intézkedésekről a Játékost haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti

  A Játékos profil megszüntetése esetén a Szervező a Játékost a további részvételből kizárja, és a Játékos számára a Játékos profil elérhetőségét megszünteti.

  A Szervező felfüggesztheti a játékosi egyenleget a Részvételi szabályzatban meghatározott esetekben is. A Részvételi szabályzat megsértése esetén alkalmazott felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot.

  Az 5.4.8 pont szerinti súlyos szerződésszegés esetére utaló alapos gyanú esetén a Szervező megtagadhatja a Játékos számára való kifizetést, amennyiben a vizsgálat alapján megállapítja, hogy a játékos a Részvételi szabályzat vagy jogszabály megsértésével jutott hozzá az egyenlegén levő összeghez.

  A játékosi egyenleg megszüntetése esetén, amennyiben a Játékosnak a valódi pénzes egyenlege pozitív, a Szervező esetenként megvizsgálja az egyenleg eredetét és ez alapján a kifizetés lehetőségét.

  Amennyiben az összeg kifizethető, úgy az kifizetésre kerül a Játékos bankszámlájára, amennyiben ennek adatai rendelkezésre állnak, illetve postai utalvánnyal a Játékos rendszer által kezelt lakcímére, amennyiben nincs bankszámla adat rögzítve.


  10. Megszakított vagy félbehagyott játékok

  1. Abban az esetben, ha a Kaszinó által közölt valamelyik információ hibásan vagy nem megfelelően jelenik meg a weboldalon, azonnali lépéseket teszünk annak kijavítására, viszont az ennek a hibának köszönhető extra nyereményeket vagy pontokat töröljük a játékosok számlájáról.
  2. A Kaszinó fenntartja a jogot, hogy leállítsa, megszakítsa bármelyik játékát vagy játék kört, ha bármilyen hibát vél felfedezni annak működésében.
  3. Arra az esetre, ha félbeszakadt a játék vagy egy aktuális játék kör, a Kaszinó minden játéktörténeti információt tárol. Ez által minden pörgetést tudunk ellenőrizni és bármilyen ilyen jellegű problémát javítani. Kérjük, ha problémája akad, írja meg nekünk a [email protected] e-mail címre!
  4. Abban az esetben, ha technikai okok miatt, a játék nem működött optimálisan, illetve szabályszerűen, és e hiba miatt a játékos extra nyereményre tett szert, vagy bármilyen csalási kísérlet miatt nem megfelelően működött a játék, fenntartjuk a jogot, hogy a játékos nyereményét visszavonjuk és véglegesen töröljük.

  11. Valódi pénzes játék

  1. Csak nyilvántartásba vett Játékos vehet részt valódi pénzes játékban, pénzbeli kockázatot vállalva használhatja a játékokat.
  2. Azok, akik valódi pénzes játékokban szeretnének részt venni, valódi pénzes befizetést kell végrehajtaniuk.
  3. Minden játékunknak van magyar nyelvű leírása, szabálymagyarázata, amely az adott játék elérhetősége mellett, a ”Játékleírás” gombra kattintva érhető el.
  4. Egyes játékaink csak angol nyelven érhetőek el. A játékleírás ezeknél a játékoknál is magyar nyelvű, melyben felsoroltuk a játékban használható gombok és a leggyakrabban előforduló kifejezések magyar jelentéseit.
  5. Egyik játékos a másik játékos számlájára nem tud pénzt áthelyezni, átutalni.

  12. Játékpénzes játék

  1. Amikor a Játékos sikeresen előregisztrált, a Játékosnak lehetősége van a játékokat ún. játékpénzes módban kipróbálni a játékgyártók által előre beállított, játékonként különböző mennyiségű játékpénzzel, ami a játékosi egyenlegen nincs nyilvántartva, továbbá megtekintheti a honlapon a profiljához tartozó funkciókat, megismerheti a honlap felépítését és felkínált lehetőségeket.
  2. A játékpénz soha nem váltható be valódi pénzre, a játékpénznek nincs valódi értéke.
  3. A játékpénzt nem lehet átutalni más számlákra és azok nem is vásárolhatók le.
  4. Minden RNG játéknak van demóverziója is a www.grandcasino.hu oldalon.

  13. Pénzügyi műveletek

  1. Befizetések
   1. A befizetések módjáról és a választható pénzügyi szolgáltatókról ezen az oldalon találhatók információk: www.grandcasino.hu
   2. A Kaszinó fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételekhez kösse az egyes pénzügyi szolgáltatások igénybevevőit, továbbá hogy megváltoztassa a használható befizetési opciókat előzetes értesítés nélkül.
   3. A Kaszinó fenntartja a jogot, hogy másolatot kérjen a bankkártyás fizetés során használt bankkártya első és hátsó oldaláról úgy, hogy a kártyán lévő számokat a Játékos kitakarja.

   A befizetési menüpont kiválasztásával a Játékos választhat a rendelkezésére álló befizetési módok közül. A befizetni kívánt összeget kiválaszthatja az előre meghatározott összegekből, vagy szabadon megadhatja az összeget forint pénznemben.

   A Játékos a játékosi egyenleghez tartozó számlára kizárólag forint pénznemben teljesíthet jóváírást, a Szervező más pénznemben nem fogad befizetést, így a Szervező részéről nem történik pénzváltási tevékenység.

   A játékosszámlák forintban vannak vezetve, minden más pénznemmel való befizetés esetén az összeg forintban kerül elszámolásra a játékos egyenlegén a pénzkezelő átváltási árfolyama szerint.

   A Szervező kizárólag a Játékos rendelkezése alatt álló pénzforgalmi számláról fogad el befizetést. A Szervező fenntartja a jogot, hogy másolatot kérjen a bankkártyás fizetés során használt bankkártya első és hátsó oldaláról úgy, hogy a kártyán lévő számokat a Játékos kitakarja.

   Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a játékos nem a rendelkezése alatt álló pénzforgalmi számláról kísérel meg befizetést, a tranzakció blokkolásra kerül, és az összeg visszautalásra kerül a forrás számlára. A visszautalással kapcsolatosan felmerülő költségek levonásra kerülnek a összegből. A Szervező nem a Játékos rendelkezése alatt álló pénzforgalmi számlának tekinti azt a pénzforgalmi számlát, amelyen a pénzkezelő partnerként nem a Játékost tünteti fel.

   Befizetési módok:

   (Online lehetőségek honlapon keresztül)

   1) Skrill e-pénztárca

   2) Neteller e-pénztárca

   3) Bankkártya

   4) Banki átutalás

    • Befizetési limit táblázat
    • Befizetési mód

     Minimum befizetés

     Maximum befizetés

     Befizetési díjak

     Skrill

     8.000

     5.000.000

     0

     Neteller

     8.000

     5.000.000

     0

     Bankkártya

     2.500

     50.000.000

     0

     Banki átutalás

     3.000

     50.000.000

     0

   Minden limit értéke forintban van megadva.

   A lehetséges maximális befizetési összeget korlátozhatja az adott pénzkezelő egy adott időszakra.

   Minden bankkártyával, e-pénztárcával történő befizetés haladéktalanul jóváírásra kerül és használható a játékosi egyenlegen. Banki utalással való befizetés esetén annak összege a tranzakció banki és Szervező általi feldolgozása után kerül hozzáadásra a játékosi egyenleghez, amely általában 1-2 munkanapot vesz igénybe.

   Az említett jóváírási idők alól azok a szituációk képeznek kivételt, amikor a Szervező saját vagy a pénzkezelő kockázatértékelése alapján a befizetés felülvizsgálatára kerül sor. Ilyen esetekben a Szervező e-mailben tájékoztatja a Játékost a folyamat megkezdésénél, illetve a jóváhagyáskor.

  2. Kifizetések
  3. A kifizetési menüpont kiválasztásával, a Játékos választhat a számára rendelkezésre álló kifizetési módok közül és a kifizetni kívánt összeget megadhatja forint pénznemben.

   A kifizetés igénylésével a megadott összeg levonásra kerül a játékosi egyenlegről, és az erre vonatkozó részleteket a játékos a kifizetési előzményeiben megtekintheti.

   A kifizetési kérelmek feldolgozása 4 napot vehet igénybe. Amennyiben a szervező belső kockázatelemzése fokozott kivizsgálásnak látja szükségességét az adott esetben, a Játékos tájékoztatása megtörténik és egyben felszólításra kerül, amennyiben szükséges a közreműködése a folyamatban.

   A Játékos visszavonhatja a kifizetési kérelmét a feldolgozási idő alatt, amely esetben az egyenlegén újból felhasználhatóvá válik a korábban kifizetni kért összeg.

   A kifizetést a Szervező a feldolgozási idő letelte után haladéktalanul elindítja. Az E-pénztárca esetében az összeg rendszerint haladéktalanul megjelenik a Játékos E-pénztárca egyenlegén, illetve az adott E-pénztárca erre vonatkozó szabályai szerint, míg bankszámlára való kifizetésnél ez egy munkanapot vehet igénybe magyarországi bankszámla esetében. Kényszer kifizetési mód esetén, azaz postai utalvány esetében a Magyar Posta Zrt. szabályai az irányadóak.

   Kifizetési módok a játékos számára:

   Online kifizetési módok (honlapon keresztül)

   1) Skrill e-pénztárca

   2) Neteller e-pénztárca

   3) Bankszámla

   Kényszer kifizetési mód a szervező számára a játéktervben leírt esetekben:

   postai utalvány a Játékos megadott lakcímére

   • Kifizetési limit táblázat

   Kifizetési mód

   Minimum kifizetés

   Kifizetési díjak

   Skrill

   10.000

   1%

   Neteller

   10.000

   1%

   Banki átutalás belföldi bankszámlára

   8.000

   nincs

   Banki átutalás külföldi bankszámlára

   60.000

   feldolgozó bank kifizetési díjai alapján

   Postai utalvány

   nincs

   érvényes postai díj alapján


   Minden limit értéke forintban van megadva.

   A maximum kifizethető összeg az adott Játékos számára egy naptári hónapban 15.000.000 forint.

   Abban az esetben, ha a Játékos befizetései és az ezt követő első kifizetési kérelem között eltelt időszakban a játék során nem tett meg tétként összesen legalább a befizetett összegeknek megfelelő tétet, 5%-os kifizetési díj illetheti meg a szervezőt, Szervező egyedi döntése alapján. Ebben az esetekben a Játékos e-mail üzenetben tájékoztatást kap ennek tényéről a kifizetés indítása előtt, és 48 órán belül dönthet a kifizetés visszavonásáról. A szervező az alábbi esetekben tekinthet el a kifizetési díj alkalmazásától:

   - amennyiben a Játékos 60.000 forintnál alacsonyabb kifizetést igényel
   - amennyiben a Játékosnak nem az első kifizetési igényéről van szó

   Külföldi bankszámlára történő kifizetés esetén a Szervező eltekinthet a kifizetési díjtól üzletpolitikai megfontolásból, más esetekben a feldolgozó bank kifizetési díjait átruházza a Játékosra és levonja a kifizetésre kerülő összegből a fenti táblázat szerint.

   A postai utalvánnyal történő kényszer kifizetés nem a Játékos által választható kifizetési mód. Csak abban az esetekben teljesít ezen a módon a Szervező, ha a játéktervben foglaltak alapján a játékosi egyenleg összegét vissza kell fizetni a Játékos részére, és a Szervező nem rendelkezik a játékos bankszámla információjával.

   A Játékos kérésére történő első kifizetésére kizárólag az ügyfél nevére, EGT államban vagy olyan harmadik országban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számlán keresztül kerülhet sor, amely megfelel Pmt.-ben meghatározott követelményeknek.

  4. Befizetés-Kifizetés mátrix
  5.  

   A Játékos kérelmezett kifizetési módja

   A megelőző befizetést az alábbi módokon teljesíthette

   Bankszámlára

   bankszámlára való befizetés

   bankkártya

   skrill

   neteller

   skrill

   skrill

   neteller

   neteller

   A Játékos csak a rendelkezése alatt álló pénzforgalmi számlára, illetve e-pénztárcára igényelhet kifizetést. A Szervező a fogadó bank nem egyező adatok miatti visszautasítása esetén a felmerülő költségeket levonhatja a játékosi egyenlegről.

   Kétség esetén a Szervező kérheti annak alátámasztását, hogy a pénzforgalmi számla, illetve az E-pénztárca a Játékos rendelkezése alatt áll.

  6. Játékosi egyenleg felfüggesztése, megszüntetése
  7. A szervező a részvételi szabályok megsértése esetén a játékosi egyenleget felfüggesztheti. A felfüggesztés tényéről, időpontjáról, okáról, illetve a felfüggesztés megszüntetésének tényéről és időpontjáról a szervező a játékost haladéktalanul, elektronikus levélben értesíti.

   A felfüggesztés időtartama alatt a játékosi egyenleget a szervező nem szünteti meg.

   A felfüggesztés időtartama a 180 napot nem haladhatja meg.

   A szervező a játékosi egyenleget megszünteti, ha a felfüggesztés hatálya alatt a hiba nem volt orvosolható.

   A játékosi egyenleg megszüntetése esetén a szervező a játékost a játékban való további részvételből kizárja, a játékossal elszámol, valamint a játékosi egyenleg és a játékos nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét megszünteti.

   A szervező az intézkedésekről a játékost 1 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.

  8. Elszámolás a játékossal
  9. A játékosi egyenleg megszüntetése esetén a szervező a játékost a játékban való további részvételből kizárja, a játékossal elszámol, valamint a játékosi egyenleg és a játékos nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét megszünteti. Az elszámolás során a szervező a játékosi egyenlegen lévő pénzt a játékos bankszámlájára elutalja. Ha a játékosnak nincsen bankszámlája, akkor a játékos regisztrált címére postai utalvánnyal (rózsaszín csekk) küldi el a játékosi egyenlegen lévő összeget.

   A szervező az intézkedésekről a játékost 1 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.

  10. Játékosi egyenleg visszatérítése
  11. Amennyiben a játékost az Online Kaszinó kitiltja, abban az esetben az Online Kaszinó megvizsgálja, hogy a játékosi egyenlegen lévő összegek a játékos részére kifizethetőek-e.

   A játékos bónuszegyenlegén lévő összeg törlődik.

   A játékos valódi pénzes egyenlegén lévő összeg visszafizetésre kerül, amennyiben a kitiltás oka az ügyfélszolgálattal szemben tanúsított magatartása. Minden más esetben az Online Kaszinó egyedi vizsgálatot folytat le, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

   Amennyiben a játékos magával szemben önkorlátozó intézkedéseket foganatosít, és az önkizárásának időtartama alatt az egyenlegéről szeretne pénzt felvenni, akkor azt az ügyfélszolgálaton keresztül, vagy e-mail küldésével tudja kezdeményezni.

  12. A játékosi egyenleg eseményeinek kivonatos adatai
  13. A Platform nyilvántart és naplóz minden játékosi egyenleggel kapcsolatos eseményt.

   A játékosi egyenleg nyilvántartása a következő elemekből tevődik össze:

   • Befizetett pénzegyenleg
   • Összesített egyenleg
   • Tétrakási feltétel mutató
   • Bónuszegyenleg
   • Kifizethető összeg mutató
   • Nyeremények
   • Bónuszból származó feltételes nyeremények
   • Függő kifizetések

   Befizetett pénz egyenleg - az egyenlegen jóváírt befizetésekből származó, kifizethető pénz

   Összesített egyenleg - összesítve a befizetett pénz egyenleg, nyeremények és bónuszegyenleg értéke, amely egyenlegből a bónuszfeltételek figyelembevételével a tétrakás történik.

   Tétrakási feltétel mutató - tétrakási követelmény szerinti összeg mutatója, amely egy ideiglenes mutató egy aktív bónusz ideje alatt

   Bónusz egyenleg - a játékos rendelkezésére álló bónusz összeg, amely kizárólag tét rakáshoz felhasználható

   Kifizethető összeg mutató - A mindenkori kiutalható összeg, amely aktív bónusz esetén a befizetett pénz és teljes egészében valódi pénzes tétből származó nyeremények összege, levonva a bónusz tétekből származó nyeremények összegét. Aktív bónusz nélküli esetben ez a befizetett pénz és a nyeremények összege

   Nyeremények - a játékban elért nyeremények összege, amely aktív bónusz esetén tartalmazza a bónuszból származó feltételes nyeremények összegét is

   Bónuszból származó feltételes nyeremények - ideiglenesen nyilvántartott érték aktív bónusz esetén, ami kizárólag a bónuszból származó feltételes nyeremények összege. Meghiúsult tétrakási követelmények teljesítése esetén, illetve minden olyan esetben ahol a bónusz törlésre kerül, kivéve a tétrakási követelmények teljesülése, az itt nyilvántartott érték levonásra kerül a nyeremény egyenlegből.

   Függő kifizetések - az igényelt, feldolgozás alatt lévő kifizetések összege

   A bónusz előzmények menüpontban a játékos megtekintheti a múltban igényelt bónuszait és a pillanatnyilag aktívat amennyiben van ilyen.

   1. Tranzakciós előzmények
   2. A Platform nyilvántartja, és a Játékos számára elérhetővé teszi a tranzakciós előzmények menüpont alatt a befizetéseket és kifizetéseket pontos összeggel, dátummal, alkalmazott be- ill. kifizetési móddal és azonosítási számmal:

    • befizetések
    • kifizetések
   3. Játék előzmények

    A Játékos számára elérhetők a játék előzmények menüpontban a játékmenettel kapcsolatos előzmények 30 napra visszamenőleg, játékesemények alapján, időrendi sorrendben, amely listázza a következő tételeket:

    • dátum és pontos idő
    • egyedi játékesemény azonositó
    • játék neve
    • tét
    • nyeremény
    • kimenetel (nyeremény/veszteség)
   4. Bónusz előzmények
   5. A Játékos számára elérhető a bónusz előzmények menüpontban a múltban igényelt és jelenleg aktív bónuszok nyilvántartása.


  14. Díjak, inaktív profil

  1. Csak Forintban lehet számlát nyitni. Ha a Játékos nem forint alapú számláról utal be vagy nem forint alapú számlára kéri a kifizetést, akkor az átváltás költségei őt terhelik.
  2. A pénzügyi tranzakciók során megjelenített összegek mindig bruttó értéket képviselnek. A kifizetési módhoz tartozó kezelési költség ebből az összegből kerül levonásra.
  3. A játékosi egyenleg nem kamatozik.

  A Játékos profil, amelyre a Játékos legalább összefüggően 1 évig nem jelentkezett be, inaktívvá válik, kivéve azt az esetet, ha a Játékos önkizárás alatt áll. A Szervező erről előzetesen értesíti a Játékost. A Játékos profil újra aktívvá válik a Játékos bejelentkezéskor.

  Minden inaktív hónapra a Szervező levon a Játékos játékosi egyenlegéből 2.000 forint inaktív státusz miatti kezelési díjat, a Játékos részére történő soron következő kifizetés teljesítése során.

  Amennyiben a Játékos a Platformra több mint két éve nem jelentkezett be, és a Játékos nem áll önkizárás hatálya alatt, a Szervező a Játékos előzetes, e-mailben közölt értesítését követően, a Játékos tiltakozásának hiányában a Játékost a játékban való további részvételből kizárhatja, és a Játékos profilt megszüntetheti. A Szervező az előzetes, e-mail üzenetben közölt értesítésben legalább 10 napos határidőt biztosít a Játékosnak a nyilatkozattételre. Amennyiben a Játékos bejelentkezik a profiljára, az megszakítja az inaktív státuszt.


  15. Nyereményigazolás

  A kifizetésre alkalmas, az első befizetéstől a nyereményigazolásig, illetve a későbbiekben a nyereményigazolástól nyereményigazolásig terjedő időszakban a Játékos által befizetésekből teljesített, illetve bónuszból származó, legalább 2 millió forintot meghaladó mindenkori tényleges nyereményre a játékos igényelhet a szervezőtől nyereményigazolást, amely ennek jogcímét és értékét tanúsítja.

  A nyereményigazolást a játékos az ügyfélszolgálaton, illetve e-mailben igényelheti egyidejűleg a nyereménykifizetéssel. A kifizetés teljesülése után a nyereményigazolást a szervező postai úton juttatja el a játékos számára a nyilvántartott lakcímére.

  Nyereményigazolás igénylése kizárólag bankszámlára történő kifizetés esetében lehetséges. Amennyiben a szervező azt állapítja meg, hogy a játékos nem jogosult nyereményigazolás igénylésére, erről értesíti a játékost e-mail üzenetben.

  A szervező a Felügyelet számára minden nyereményigazolás kibocsátása tényéről tájékoztatást küld a kiadását követő 1 munkanapon belül e-mail üzenetben amely tartalmazza a játékos azonosítására szolgáló adatokat.


  16. Bónusz politikánk

  A www.grandcasino.hu oldalon működtetett Online Kaszinó szolgáltatásait igénybe vevő játékosok szabályozott bónusz(ok)ban (a továbbiakban: Online Bónusz) részesülhetnek.

  Az Online Bónuszok alkalmazásának feltételeként az Online Bónuszok szabályainak, valamint a játékosoknak e Részvételi szabályzatban felsorolt alábbi általános feltételeknek, továbbá az egyes Online Bónuszok kiírásában meghatározott különös feltételeknek kell megfelelniük.

  1. A Bónuszok nyújtásának általános feltételei
   1. Online Bónuszok biztosítása kizárólag a Kaszinó által üzemeltetett Online Kaszinó és szolgáltatásai népszerűsítésére irányulhat.
   2. Az Online Bónuszok meghirdetésére, valamint az Online Bónuszokra vonatkozó valamennyi lényeges tudnivaló közzétételére előzetesen az interneten (www.grandcasino.hu oldalon), illetve a földi kaszinóban kerül sor. Az Online Bónuszokra vonatkozó minden lényeges tudnivalót minden regisztrált játékos vagy - az Online Bónusz típusától függően - minden érdeklődő számára elérhetővé kell tenni.
   3. Az egyes Online Bónuszokra vonatkozó kiírások tételesen és egyértelműen meghatározzák az adott Online Bónusz juttatásához, illetve a játékos számláján történő jóváírásához kapcsolódó valamennyi feltételt.
   4. Az egyes Online Bónuszok kiírása tételesen és egyértelműen meghatározza az adott Online Bónuszból származó nyeremény játékos számláján történő jóváírásához, illetve játékos számára történő kifizetéséhez kapcsolódó valamennyi feltételt.
   5. Az egyes Online Bónuszok kiírása meghatározza azt a naptári napban megadott időintervallumot, amely alatt a játékosnak az Online Bónusz számláján történő jóváírásához előírt feltételeket teljesítenie kell.
   6. Az Online Kaszinó szervezője valamennyi Online Bónuszt kizárólag azon játékosok számára biztosíthat, amelyek:
    • a www.grandcasino.hu oldalon megfelelő regisztrációval rendelkeznek;
    • az Online Kaszinó által vezetett játékosi egyenleggel rendelkeznek;
    • az Online Kaszinó szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszik;
    • az adott Online Bónusz kiírásában meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.
   7. Az Online Bónuszt csak az adott Online Bónusz kondícióit rögzítő kiírásban meghatározott feltételeket teljesítő játékosok részére, azonos feltételekkel lehet biztosítani. Játékosonként eltérő, egyedi feltételek alapján Online Bónusz biztosítására nincs lehetőség.
   8. Az Online Bónusz biztosítása nem történhet vetélkedő, verseny vagy sorsolás keretében.
   9. Az Online Kaszinó szolgáltatásait igénybe vevő játékosok részére biztosítható Online Bónuszok összege az alábbi célok valamelyikére használható fel:
    • téthez; vagy
    • téthez kapcsolódó ellenérték csökkentéséhez, vagy az Online Bónuszból elért nyeremény növeléséhez.

   A véletlenszám-generátor alapú asztali játékok bónuszból, illetve bónusz nyereményből lehet tétet rakni, de ezeket a téteket a tétrakási követelmény teljesítésének szempontjából nem vesszük figyelembe.

  2. Bónusz és bónusznyeremény
  3. A bónusz igénylésével és használatával a Játékos automatikusan elfogadja a bónusz felhasználási feltételeit.

   A Szervező a bónusz ajánlat nyújtásához kapcsolódó valamennyi feltételt előzetesen és egyértelműen ismerteti a Játékossal a honlapján.

   A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bónuszokat kínáljon új, illetve lojális Játékosainak. A Szervező nem vállal kötelezettséget bónuszok adására. A bónuszokkal való visszaéléseket a Szervező szankcionálja.

   Kizárólag egy aktív bónusz használata lehetséges egyszerre és csak egy bónusz igénylése lehetséges befizetéskor.
   A bónuszok nem átruházhatóak.

   Amennyiben a játékos egyenlegen elérhető valódi pénzes és bónusz összeg is, tétrakásnál mindig először a valódi pénzes összeg kerül felhasználásra, majd utána a bónusz.

   A bónusz igénylése feltételhez kötött, és bizonyos Játékos(ok) számára felkínált bónusz nem jogosít más Játékos(oka)t ennek igénylésére és használatára.

   A bónusz ajánlat kiírásában naptári napban előírt, határozott időtartam van biztosítva a Játékosnak arra, hogy a bónusz ajánlat jóváírásával kapcsolatos valamennyi feltételt
   teljesítse.

   Csalásmegelőzés érdekében a bónusz összegből megtehető egyszeri tétek maximális összege korlátozható. Erről részletes tájékoztatás a kiválasztott bónusz felhasználási feltételeiben kerül előre feltüntetésre, ellenőrzése a kifizetés feldolgozási ideje alatt, rutinellenőrzés során történik. A szervező fenntartja a jogot megtagadni minden bónusz pénzből származó nyeremény kifizetését, amennyiben a Játékos megsérti ezt a szabályt.

   Az esetleges korlátozás mértékéről a Szervező az adott bónusz felhasználási feltételeiben előre tájékoztatja a Játékost.

   A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármilyen bónuszajánlatot saját belátása szerint megváltoztasson, töröljön, visszaigényeljen vagy elutasítson, azzal hogy ez nem járhat a játékosi érdekek sérelmével.

   A Szervező által felkínált bónuszok nem kifizethetőek. A bónusz összegek kizárólag tétként használhatóak fel, és csak a bónuszból származó nyeremények válnak kifizethetővé az előre kiírt követelmények teljesítése esetén, pl. az úgynevezett tétrakási követelmény. A bónuszösszeg, annak igénylése után, teljes egészében felhasználható tétrakásra.

   A bónusz pénzből vagy valós és bónuszpénzes tétből származó nyeremények bónusznyereményként vannak nyilvántartva.

   Kizárólag a tétrakási követelmény, illetve az egyéb feltételek teljesítése után válik a bónusztétből származó nyeremény kifizethetővé.

   A tétrakási követelmények egy szorzó formájában vannak kifejezve, ami mutatja, hogy a játékosnak hányszor kell megtennie a bónuszösszeget tétként, mielőtt a bónuszból származó nyeremények kifizethetővé válnak. Pl. 10.000 HUF bónusz esetén ha 20x a tétrakási követelmény, akkor 200.000 HUF-ot kell megtenni tétként, mielőtt kifizethetővé válna a bónuszból eredő nyeremény.

   A befizetett egyenleget és ebből származó nyereményeket nem érinti a tétrakási követelmény, és ezek mindig kifizethetőek.

   A játékok hozzájárulása a tétrakási követelményekhez változhat és %-ban van kifejezve, továbbá nem minden játék járul hozzá a tétrakási követelményekhez, bizonyos játékok nem használhatóak bónusz összegből származó tétekkel. Erről részletes tájékoztatás a kiválasztott bónusz felhasználási feltételeiben kerül előre feltüntetésre. A véletlenszám-generátor alapú asztali játékok bónuszból, illetve bónusz nyereményből lehet tétet rakni, de ezeket a téteket a tétrakási követelmény teljesítésének szempontjából nem vesszük figyelembe.

   Minden free spins-ből származó nyeremény, illetve befizetés nélküli bónusznyeremény esetenként csak akkor fizethető ki, amennyiben legalább egy sikeres befizetést végrehajtott a Játékos.

  4. Bónusztípusok
   1. Ajándék bónusz
   2. A Szervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő Játékos részére ellenérték fizetése nélkül előre meghatározott promóciós összeget biztosíthat, amelyet a játékos tétként használhat fel

    Az ajándék bónuszok természetüknél fogva nem befizetéshez kötött összegek, azaz a játékos nincs kötelezve befizetést végrehajtani a bónusz igényléséhez és az általános feltételek mellett bizonyos Játékos aktivitás alapján kínálhatóak fel pl. regisztrációs bónusz, lojalitási bónusz.

   3. Befizetéshez kapcsolódó bónuszfajták
   4. Egy adott alkalmi illetve ismételt befizetési alkalomhoz felkínált bónuszösszeg százalékos arányban vagy fix összegben kifejezve. A felkínált bónuszösszegnek meghatározásra kerül a maximális értéke pl. 100.000 HUF-ig.

    A bónusz igénybevételére jogosító egyszeri befizetési összeg, valamint a felkínált bónuszösszeg maximuma az adott bónusz feltételeiben kerül meghatározásra.

   5. Speciális bónuszajánlatok
   6. A Szervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő Játékos részére előre meghatározott mértékkel csökkentheti a Játékos által fizetendő tét összegét vagy, meghatározott mértékkel növelheti a megnyert bónusz nyeremény összegét.

    a) free spins – A free spin-ek bizonyos számú ingyenes pörgetéseket jelentenek bizonyos nyerőgépekre, illetve bónusz összeg, ami csak nyerőgép tétre használható fel

    b) ajánló bónusz - játékos által meghívott másik játékos regisztrációja alapján megillető bónuszajánlat, amely érvényes lehet a meghívott játékosra is

    c) befizetési módszer alapján elérhető bónusz - bizonyos befizetési módszerhez kapcsolódó bónuszajánlat (pl. e-pénztárcás vagy bankkártyás befizetés).

  5. A bónuszok nyilvántartása
  6. A Szervező a bónusz ajánlatait a platform üzemeltetési felületén tartja nyilván. A Játékos számára a bónuszhasználati előzményei elérhetőek játékosprofilján keresztül a 13.7.3 pont szerint.

  7. Bónusznyeremények kifizetése
  8. Minden kifizetés előtt, azokban az esetekben ahol bónuszösszeg került felhasználásra és teljesültek a bónuszból származó nyeremény kifizetésére vonatkozó követelmények, a Szervező átvizsgálja a feldolgozási idő alatt történt tétrakási eseményeket. Rendellenességek esetén, amelyek visszaélésre utalnak - mint pl. low-margin tét, hedge tét, even-money tétek és egyéb stratégiák, amelyek kizárólag a tétrakási követelmények teljesülésére irányultak minimális játékkal -, a Szervező fenntartja a jogot a bónusz megvonására illetve a nyeremények kifizetésének megtagadására.

   A freespinsekből származó nyeremények kifizetése csak a teljesített tétrakási követelmény után igényelhetőek.


  17. A szervező játékossal szembeni felelősségének kérdései

  1. A Kaszinó kizárja felelősségét az olyan ellenőrzési körén kívül álló hibákért vagy technikai problémákért, hálózati meghibásodásokért, hardver vagy szoftver alapú hibákért, veszteségekért, vagy egyéb, a szolgáltatással vagy az oldallal kapcsolatban álló meghibásodásokért és károkért, amelyek a technika jelen állása szerint előre nem voltak láthatóak, és nem elvárható, hogy az ilyen körülményt elhárítsa, vagy azt elkerülje.
  2. A Kaszinó nem vállal felelősséget, ha a játékkapcsolat használat közben a Játékos szándékos magatartása következtében megszakad, és ezért bármilyen veszteség éri a játékost. A Kaszinó nem vállal felelősséget a Játékos adatkapcsolata során a www.grandcasino.hu weboldaltól eltérő forrásból származó esetleges vírusok okozta károkért, melyek a Játékos hálózati kapcsolatából eredően bármilyen módon károsítja a Játékos adathordozóit és szoftvereit.
  3. A Kaszinó nem vállal felelősséget a Játékos által az online regisztráció során, illetőleg a kifizetéskor megadott helytelen adatok miatt keletkezett károkért és veszteségekért. Hibás játékkör esetén a megtett téteket jóváírjuk a Játékos számláján, és az adott játékkörben elért eredményeket ezen túl töröljük.
  4. A Kaszinó a szerencsejáték szervezőktől általában elvárható gondossággal kezeli a weboldal tartalmát, azonban nem vállalunk felelősséget az oldalon található, a Játékos által feltöltött szöveges és egyéb tartalmakért, vagy a Játékos viselkedéséért, legyen az online vagy offline felületen. A meg nem engedett, offenzív tartalmak feltöltése esetén a Kaszinó jogosult azokat azonnal törölni, és a játékossal szemben a hatályos jogszabályok, valamint a játékterv és jelen szabályzat által biztosított szankciót alkalmazni.
  5. A Kaszinó kizárja felelősségét a játék olyan megszakadása, vagy a hálózat olyan hibája miatt, amely a Játékos szándékos magatartásából ered. A játék egyéb megszakadásából, hibáiból eredő problémákat a hibakezelésben leírt eljárások szerint kezeljük.

  18. Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó intézkedések

  1. Fenntartjuk a jogot, hogy felbontsuk a szerződést és az együttműködést az olyan személyekkel vagy Játékosokkal, akik nem igazodnak a pénzmosás elleni elveinkhez és politikánkhoz:
    • A nyeremények csak azoknak a személyeknek kerülnek kifizetésre, akik a felhasználói fiókot megnyitották, és csakis azoknak, akik birtokolják azokat a bankkártyákat és egyéb pénzügyi számlákat, mellyel befizetést hajtottak végre;
    • Kizárólag egyetlen egy felhasználói fiók nyitható egy személy által. Nem fogjuk kifizetni azokat a nyereményeket, melyeket hamis adatokkal regisztrált Játékosok nyertek;
    • A Kaszinó időről időre, bármikor és akár több alkalommal is felkérheti a Játékost, egy ismételt azonosítási/átvilágítási procedúrára. Ezek alkalmával minden, a Kaszinó által kért dokumentum hiteles másolatát el kell küldenie a Játékosnak, hogy bizonyítsa személyi adatainak valódiságát;
    • Minden tranzakciót ellenőrzünk annak érdekében, hogy megelőzzük a pénzmosást;
    • Ha a Játékos nem tartja be a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére, megfékezésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseket, a Kaszinó felfüggesztheti és megtagadhatja hozzáférését a számlához.
  2. Minden gyanús tranzakció, mások által birtokolt kártyák használata, esetleges pénzügyi csalások gyanúja esetén, a Kaszinó értesíti a hatóságokat.

  19. Szellemi tulajdon

  1. Minden az oldalon lévő található tartalom, védjegy, szolgáltatás logója, egyéb logók, ikonok a Kaszinó, illetve a Kaszinó partnereinek tulajdona. Minden jog fenntartva.
  2. A Játékos beleegyezik, hogy nem módosítja a Kaszinó által küldött, vagy az oldalon megjelenített, mások szellemi tulajdonát képező anyagokat. A Kaszinó ezen eszközei, nem használhatók fel saját marketing célokra, csak abban az esetben, ha erről írásos engedélyt kapott a Játékos.
  3. Az oldalunkon megjelenített képi és egyéb média anyagok a Kaszinó által birtokolt, vagy „licenc” alatt álló eszközök. A Játékos ezeket a média anyagokat nem teszi közzé más internetes, vagy offline felületeken, nem ad ki információkat az oldalon található szoftverekről vagy egyéb védjegy alá tartozó tartalmakról.

  20. Kártérítés

  A Játékos a Kaszinónak okozott károkért a 2013. évi V. törvény 6:142.-6:143. §-aiban foglalt, szerződésszegéssel okozott károk szabályai szerint felel.


  21. Felmondási idő

  1. A Szerződés határozatlan ideig marad érvényben, de ha a Játékos szeretné felmondani a szerződést, ezt bármikor megteheti. Erről írásos kérvényben kell értesítenie a Kaszinó ügyfélszolgálatát. Ezt követően a számláját felfüggesztjük és további aktivitást nem hajthat végre az oldalon.
  2. Az Online Kaszinó ügyfélszolgálatának e-mail címe, ahova az írásos kérvényt el kell küldeni: [email protected]

  22. Titoktartási nyilatkozat

  1. A játékos azzal, hogy számlát nyit a Kaszinó által üzemeltetett weboldalon, beleegyezik abba, hogy a regisztrációhoz és a játékban való részvételhez szükséges személyes adatát megosztja az szervezővel. A Játékos beleegyezik, hogy adatait a Kaszinó kezeli.
  2. A Kaszinó mindent megtesz annak érdekében, hogy a Játékos személyes adatai biztonságban maradjanak, a legmagasabb biztonsági sztenderdek alapján jár el, és titkosítva azok kezelését csak a Kaszinó személyzete számára teszi elérhetővé.
  3. Regisztrációja által a Játékos beleegyezik abba, hogy a Kaszinó hitelesítési procedúrájában közreműködjön. A Kaszinó köteles minden számlát ellenőrizni, és ebben a Játékosnak együtt kell működnie. Személyes adatait hiteles dokumentumokkal kell alátámasztania akkor, amikor a Kaszinó ezt tőle kéri. Ezekkel az eljárásokkal biztosítja a Kaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzését, megfékezését, és a személyes adatokkal való visszaélés megakadályozását.
  4. A Játékos garantálja, hogy minden, a Kaszinó számára megadott adat helyes, naprakész és azt, hogy ha a Kaszinó kéri, hivatalos dokumentumokkal tudja alátámasztani. A játékos garanciát vállal arra, hogy semmilyen törvénytelenségre nem használja a Kaszinó szolgáltatásait.
  5. A Kaszinó minden műszakilag lehetséges intézkedést megtesz a nála tárolt felhasználói adatok védelme érdekében. Ezen adatokkal való, harmadik személyek által jogellenesen elkövetett visszaélés esetén a Kaszinó felelőssége kizárt. A Játékos vagy harmadik személyek az átadott adatokkal kapcsolatos kártérítési igényeinek a Kaszinóval szemben való érvényesítését a felek közös megegyezéssel kizárják.
  6. A Kaszinó köteles azokat az információkat, melyek szabálytalan viselkedésre utalnak, mint pl. büntetendő tranzakció és/vagy cselekvések, a megfelelő hatóságnak továbbítani. Ha a Kaszinó büntetendő tranzakciókra és/vagy cselekvésekre gyanakszik, akkor ezeket az információkat továbbítani fogja a megfelelő hatóságnak.
  7. A Kaszinó garantálja az ügyféladatok biztonságos tárolását, de nem vállal semmiféle felelősséget az esetlegesen bekövetkezett károkért vagy hibákért. Ezen adatokkal való, harmadik személyek által jogellenesen elkövetett visszaélés esetén a Kaszinó felelőssége kizárt.
  8. A Kaszinó felkeresheti a Játékosokat telefonon, illetve e-mailen, hogy értesítse őket különleges promóciókról, vagy személyes adatainak ellenőrzése céljából. Azok a Játékosok, akik nem szeretnék, hogy telefonon vagy e-mail-ben promóciós értesítéseket kapjanak, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
  9. Minden gyanús tevékenység vagy törvénysértő magatartás, csalás azonnali jelentést von maga után.

  23. Felelősségteljes szerencsejáték szervezés

  A Kaszinó szeretné elérni, hogy a Játékosok felelősségteljesen használják az Online Kaszinó által nyújtott szerencsejáték szolgáltatásokat. Figyelemmel arra, hogy ezek a játékok esetenként „játékfüggőséget” okozhatnak, megnehezíthetik egyes Játékosok mindennapi életét, a felhasználók rendelkezésére bocsátunk számos olyan megoldási lehetőséget, amelyek által a Játékosok mindig tudatosan és felelősségteljesen játszhatnak a www.grandcasino.hu oldalon.

  1. Önkizárás
  2. A Játékosnak lehetősége van kizárnia magát a játékból az általa meghatározott időre. A Játékos, a felelős játékszervezés menüpontban, a megfelelő mezőbe való beírással kiválaszthatja a napok számát, amelyre aktiválni kívánja az önkizárást.

   Az önkizárás haladéktalanul aktiválásra kerül annak igénylésével egyidejűleg, és az önkizárásra meghatározott időre a játékos nem tud bejelentkezni Játékos profiljára. A Játékos minden Játékos profiljával kapcsolatos műveletet az ügyfélszolgálaton keresztül tud elvégezni.

   Az önkizárás ideje alatt a Játékos részére nem küld a Szervező reklám és marketing üzeneteket.

   A 180 napot el nem érő önkizárás feloldására nincs lehetőség. A 180 napos vagy ezt meghaladó önkizárás esetén a játékosnak lehetősége van - legkorábban 180 nap leteltét követően - az ügyfélszolgálaton keresztül kérni ennek feloldását. A feloldással kapcsolatos döntést az adott eset felülvizsgálata után hozza meg a Szervező.

   1. Önkizárás feloldásának megtagadásának szabályai
   2. A Játékos feloldással kapcsolatos kérelme minden esetben felülvizsgálaton esik át, aminek eredményéről a Szervező e-mail útján tájékoztatja a Játékost. A felülvizsgálat eredménye véglegesnek számít, azzal szemben panasznak nincs helye.
    A vizsgálat során a Szervező felülvizsgálja a Játékos aktivitását, valamint előzőleg beállított önkizárásait. Amennyiben a Játékos az önkizárás beállítását megelőző egy hónapban többször állított be önkizáró rendelkezéseket, a Szervező a Játékos védelmének érdekében visszautsaíthatja az önkizárás feloldásának kérelmét.

  3. Önkorlátozás
  4. A Játékos számára a Szervező rendelkezésére bocsát olyan önkorlátozó lehetőségeket, amelyek segítenek a Játékosnak, hogy a meghatározott játékra szánt pénzösszeg vagy idő szerint vegyen részt a játékban. A Játékos a felelős játékszervezés menüpontban a megfelelő mezőbe való beírással kiválaszthatja az igényelt önkorlátozó intézkedést, és annak időtartamát. Az önkorlátozás a kiválasztást követően haladéktalanul hatályba lép.

   Ezek a következő lehetőségek:

   1) Befizetési korlát

   2) Tét korlát

   3) Veszteség korlát

   4) Játékban töltött idő korlát

   5) 3.2.1 szerinti figyelmeztetés

   Magyarázat:

   • Befizetési korlát: a meghatározott időszakban befizethető összeg
   • Tét korlát: a meghatározott időszakban tétként megtehető összeg
   • Veszteség korlát: a meghatározott időszakban a veszteség összege (nyereményekből kivont tétek összege)
   • Játékban töltött idő korlát: a játékos be tudja állítani hány órát engedélyezi a rendszer a session idejét egy 24 órás periódusban az aktiválástól számolva

   A fenti önkorlátozó intézkedések enyhítésének vagy feloldásának nincs helye. Amennyiben a Játékos a választott, érvényben lévő önkorlátozó intézkedést szigorítani kívánja, a módosítás lehetőségét a Szervező haladéktalanul biztosítja.

   A pénzügyi korlátok időtartama választható, 1 nap, 1 hét vagy 1 hónap lehet az aktiválástól számítva:

   A gyakorlatban a rendszer a következő módon alkalmazza a beállítást:

   • 24 óra, ezen felül a beállítás napjából fennmaradó idő
   • 7 nap, ezen felül a beállítás napjából fennmaradó idő
   • 30 nap, ezen felül a beállítás napjából fennmaradó idő

   Az időkorlát 24 óráig van érvényben az aktiválástól.

   Az adott önkorlátozás lejárata után a Játékos újból aktiválhatja azt választása szerint.

   • Figyelmeztető jelzések - “valóságemlékeztetés”

   A Platform lehetővé teszi a Játékos számára, hogy az adott session-en belül beállítsa, hogy milyen rendszereséggel kapjon figyelmeztető jelzéseket a honlapon keresztül. A valóságemlékeztetés azt jelenti, hogy egy figyelmeztető üzenet kerül megjelenítésre egy meghatározott időn belül a session megkezdésétől számítva, illetve a korábbi figyelmeztető üzenet megjelenítése óta, amennyiben ez ismétlődik. A figyelmeztető üzenetet a Játékos az “OK” gombra kattintással becsukhatja.

   A Játékosnak lehetősége van kiválasztani a figyelmeztető üzenet megjelenítési idejének gyakoriságát (percben). A figyelmeztető jelzés folyamatosan megjelenik a kiválasztott gyakorisággal az adott session alatt, és érvényben van az aktiválástól számított 24 óráig.

  5. Önkizárással és önkorlátozással kapcsolatos nyilvántartás
  6. A Szervező a 23. pont szerint alkalmazott önkorlátozó intézkedésekről és önkizárásokról, azok számáról, időtartamáról, az önkizáró intézkedések feloldásáról nyilvántartást vezet, melyhez a Szerencsejáték Felügyelet részére távoli hozzáférést biztosít

  7. A sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása
  8. A játékos egy vagy több szerencsejáték fajtára, vagy több szervezőre kiterjedő önkorlátozó nyilatkozatot tehet.

   A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni és a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz kell eljuttatni. A nyilatkozattételre ajánlott nyomtatványminta áll a játékosok rendelkezésére, de ennek használata nem kötelező. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat postai úton, személyes megjelenés nélkül megküldhető az SZF-nek. Az egyéb okiratba foglalt nyilatkozatot személyesen az SZF-nél lehet benyújtani a személyazonosság igazolása mellett.


  24. Panasz, észrevétel

  1. Ha a Játékosnak bármiféle panasza van, akkor az [email protected] e-mail címre írhat.
  2. A kommunikációt az üzemeltetési iroda ügyfélszolgálati részlege fogadja és válaszolja meg.
  3. A Szervező 3 munkanapon belül írásos választ küld a panaszt tevő Játékosnak.
  4. Az ügyfélszolgálati ügyintézőknek munkájuk során mindvégig tegeződve, ugyanakkor udvariasan kell kezelniük az ügyfeleket/játékosokat. A tegeződéstől csak akkor válthatnak magázódásra, ha ezt a játékos kéri.
  5. Minden egyes panasznak külön sorszáma van, az egész folyamat visszakereshető, ellenőrizhető.
  6. Ha a Játékos nem elégedett a vizsgálat eredményével, panaszának kezelésével, abban az esetben a Szerencsejáték Felügyelethez fordulhat a problémájával.
  7. A játékosok a következő módokon tarthatnak kapcsolatot az Online Kaszinóval:
   • 24/7 ügyfélszolgálat,
   • e-mail,
   • postai úton.